Son on yılda motorlu kara taşıtı sayısı %75,3 artış gösterdi

Son on yılda motorlu kara taşıtı sayısı %75,3 artış gösterdi
2004-2013 yılları arasında Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 10.236.357’den 17.939.447’ye yükselerek %75,3 artış gösterdi.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısındaki artış taşıt cinslerine göre değerlendirildiğinde, son on yılda en fazla artışın sırasıyla kamyonet (%132,8), motosiklet (%123,4) ve otomobilde (%71,9) gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, karşılaştırılabilir verinin bulunduğu son dönem olan 2011 yılı sonu itibarıyla bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de motosiklet haricindeki toplam taşıt ve otomobil sayılarına ilişkin bilgi verilmiştir.

Türkiye’de 2013 yılı sonu itibarıyla 1000 kişiye 121, hane başına 0,45 otomobil düşmektedir. Karşılaştırılabilir verinin bulunduğu son dönem olan 2010 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 102 iken bu oran 27 Avrupa Birliği ülkesi için ortalama 477’dir. 2010 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de hane başına düşen otomobil sayısı 0,38 iken, 27 Avrupa Birliği ülkesi için ortalama 1,14’tür.

Son 10 yılda LPG’li otomobillerin payı %14,7’den %41,5’e yükseldi. 2013 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin 3 852 336 adedi LPG’li, 2 888 610 adedi benzinli ve 2 497 209 adedi ise dizel yakıtlıdır. 2004 ve 2013 yılları arasında benzinli otomobillerin payı %75,2’den %31,1’e düşerken, LPG’li otomobillerin payı %14,7’den %41,5’e, dizel otomobillerin payı ise %4,7’den %26,9’a yükselmiştir.


Türkiye’de 2013 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları için ortalama yaş 12,3, otomobiller için ise 11,8 olarak hesaplanmıştır. Karşılaştırılabilir verinin bulunduğu son dönem olan 2010 yılı sonu itibarıyla bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’deki ortalama otomobil yaşı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.