İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik Rakamları Açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 579 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisan ayında 2 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı ayda yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin "Hanehalkı İşgücü İstatistiklerini" açıkladı.

 

Buna göre, Nisan 2014 döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 579 bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde 9 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,4, kadınlarda ise yüzde 10,2 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 10,8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 15,5, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 9,1 oldu.

 

Nisanda 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 194 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 578 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 616 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 21,3"ü tarım, yüzde 20,5"i sanayi, yüzde 7,3"ü inşaat, yüzde 50,9"u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

 

Sonuçlara göre, işgücü nüfusu 28 milyon 773 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 50,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 30,7 oldu.

 

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı nisan döneminde yüzde 34,8 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe yüzde 81,2 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22,3 oldu.

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 2 bin kişi artarak 26 milyon 32 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 45,8 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında nisan ayında, bir önceki döneme göre 11 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. 

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 50,4, oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 105 bin kişiyle hizmet sektöründe yaşandı.

 

 İstihdam edilenlerin 17,2 milyonu ücretli ve yevmiyeli

 

İstihdam edilen 26 milyon 194 bin kişinin; 17 milyon 232 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli ve yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 65,8"e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 568 binini (yüzde 17,4) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 271 binini (yüzde 12,5) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 123 binini (yüzde 4,3) işverenler oluşturdu.