Büyüme Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

Büyüme Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti
Başbakan Yardımcısı Babacan, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,4 gerçekleşen büyüme rakamının beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki büyüme rakamlarını değerlendirdi.

 

Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) reel olarak ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış gösterdiğini ifade eden Babacan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH"nin ise aynı dönemde yüzde 1,7 arttığını kaydetti. Babacan, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,4 gerçekleşen büyüme rakamının beklentilerin üzerinde olduğunu bildirdi.

 

Geçen yıl mayıs ayında ABD Merkez Bankasının parasal sıkılaşmaya yönelik verdiği sinyallerin ardından, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansının kesintiye uğramadan devam ettiğini vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

 

"Öte yandan, yıl başından itibaren uygulamaya konulan makro ihtiyati tedbirlerle birlikte 2014 yılı ilk çeyreğinde iç ve dış talep arasında kuvvetli bir dengelenme süreci başlamıştır. Bu dönemde, net dış talep büyümeye 2,7 yüzde puan katkı yaparken; toplam nihai yurt içi talep 2,8 yüzde puan katkı sağlamıştır. İhracat, özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği"nde görülen toparlanma sonucunda; 2014 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 11,4 oranında artış göstermiştir.

 

İç talep artış hızındaki yavaşlamaya karşın ihracatın olumlu performansı sonucunda 2014 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşen sanayi üretim katma değer artışı, 2011 yılı son çeyreğinden itibaren görülen en yüksek seviyedir. Küresel kriz sonrasındaki son dört yıllık dönemde Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6 seviyesinde güçlü bir büyüme performansı göstermiştir. Bu dönemde kaydedilen yüksek büyüme aynı zamanda kaliteli ve kapsayıcı bir büyüme olup güçlü istihdam artışları sağlanmıştır. 2014 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre istihdam artışı 1 milyon 296 bin kişi olmuştur. Böylece 2009 yılı Nisan ayından itibaren yaratılan ilave istihdam 5 milyon 708 bin kişiye ulaşmıştır."

 

Babacan, 2014 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşen büyüme ile ikinci çeyreğe ilişkin açıklanan güven göstergeleri ve ekonomik verilerin; 2014 yılı için Orta Vadeli Program’da öngörülen büyüme tahmini ile uyum gösterdiğini ifade etti. Babacan, iç talebin görece ılımlı seyrine rağmen ekonomik aktivitenin güçlü gerçekleşmesinin; uygulanmakta olan politikalar sayesinde piyasalarda oluşan güven ve istikrar ortamının bir sonucu olduğunu belirtti.