Benzinde Oktan Ayrımı Kalkıyor

Benzinde Oktan Ayrımı Kalkıyor
EPDK tarafından görüşe açılan tebliğ taslağı yürürlüğe girerse, benzinde oktan ayrımı kaldırılacak ve tek isim kullanılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından görüşe açılan tebliğ taslağı yürürlüğe girerse, benzinde oktan ayrımı kaldırılacak ve tek isim kullanılacak.

 

EPDK"nın, Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı"nın yürürlüğe girmesi halinde oktan sayısından kaynaklanan isim farklılıklarının önüne geçilecek.

 

Türk Standartları Enstitüsünce geçen yıl yürürlüğe konulan "TS EN 228 Otomotiv Yakıtları - Kurşunsuz Benzin - Özelikler ve Deney Yöntemleri Tebliği" nedeniyle ihtiyaç duyulan teknik düzenleme, bu tebliğ taslağıyla gerçekleştiriliyor. 

 

AB direktiflerine uyum çerçevesinde yüksek biyoyakıt içerikli kurşunsuz benzin kullanımına ilişkin yeni çizelgelerin de bulunduğu düzenlemede, "Kurşunsuz Benzin 95 Oktan" ve "Kurşunsuz Benzin 98 Oktan" resmi isimli benzin türleri de tek bir isim altında toplanıyor.

 

Yürürlüğe 2011 yılında giren Ham Petrol Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında  benzin türlerinin, GTİP numaralarının yanı sıra resmi isimleri "KurşunsuzBenzin 95 Oktan" ve "Kurşunsuz Benzin 98 Oktan" şeklinde belirlenmişken, görüşe açılan taslak, bu düzenlemeye değişiklik getiriyor.

 

"Kurşunsuz Benzin 98 Oktan" isimli benzin türünün 2010 yılından bugüne kadar ithalatı ve üretiminin yapılmaması nedeniyle benzinde oktan ayrımı kaldırılacak ve söz konusu kategoride tek bir isim kullanılacak. Benzinin sadece oktan sayısı özelliğine göre ayrı olarak isimlendirilen türlerinin bire indirilmesi, başta lojistik olmak üzere izleme, denetim gibi konularda avantajlar sağlayacak, ayrıca oktan sayısı üzerinden yapılabilecek istismarların da önüne geçecek.

 

İsim sadeleştirmesiyle tüketicinin ürün tercihi sırasında yaşayabileceği muhtemel karışıklıkların da önüne geçilecek.

 

Oktan sayısı

 

Oktan sayısı, teknik olarak "benzinin vuruntu kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılan ölçüt" olarak tanımlanıyor. Bir yakıtın oktan sayısı, yanma kalitesinin ve özellikle de zor koşullara dayanma yeteneğiyle ölçülüyor.

 

Araç performansının düşmesinden ve motorun hasar görmesinden kaçınmak için benzinin motora uygun bir oktan kalitesine sahip olması gerekiyor. Motorlarda kullanılacak benzin, motorun yapısına ve teknolojisine göre seçiliyor.