Her türlü sosyal ve siyasal sistemler,

Tamamen ŞARTLANMA ile alakalıdır. 

Bu, eğitim sistemi için de böyledir…

Birtakım öğretme KALIPLARININ 

İçine hapsolmuşuz…

ATGÖZLÜKLERİ ile bakıyoruz maalesef…

O bakış açısının dışındaki

Gerçekleri göremiyoruz…

Çağın gereklerinin değiştiğinin

Farkında değiliz…

Eski eğitim sistemi,

Artık eskide kalmış

Sosyal ve siyasal gerçeklerin

Ve gereklerin ürünüydü(!)

Değişme zamanı geldi de geçiyor…

Hem de çok köklü bir DEĞİŞİM

Bugün eğitim sistemimiz hakkında 

Karar veren özellikle aydınlar,

Çoğunlukla, evvelce okulda 

Çok BAŞARILI olmuş,

Kolay öğrenmiş kişiler.

Öğrenme zorluğu ne demek,

Tam bilemiyorlar. 

Bunu anlamıyor ve

Anlamaya da çalışmıyorlar…

Diğer taraftan, evet…

Nasıl öğrenileceğini iyi biliyorlar;

Ama nasıl ve niye öğrenilemediğini

Bilemiyorlar, ALGILAYAMIYORLAR

Nasıl öğretebileceğimizden ziyade,

Niye ve nasıl öğretemediğimizi

Anlamalı ve çözmeliyiz önce…

Bugünkü eğitim sisteminde,

İyi öğrenebilen 5% için,

İyi öğrenemeyen 95% 

İhmal edilmekte… 

5% nasıl olsa öğreniyor,

Her sistemde de öğrenecektir(!)

Bizler, eğitimde başarı için 

O diğer 95%’e odaklanmalıyız… 

www.canustel.com.tr