Siyasilerden Pendikspor'a Tebrik Mesajları Siyasilerden Pendikspor'a Tebrik Mesajları

Bazı insanlar, parapsikolojik yetenekleri olduğuna inanıyor. İnternette ya da yakın çevrenizde bazı kişilerin düşünce gücüyle nesneleri hareket ettirdiğine şahit olmuş olabilirsiniz. Buna telekinezi adı veriliyor. Telekinezi ya da telepati gibi şeyler parapsikolojinin bir parçası. Parapsikoloji ise; duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli (çok yöntemli) etüdü olarak açıklanıyor. Parapsikoloji içerisinde yer alan paranormal yeteneklerden biri de durugörü. Hiç, bir duvarın arkasındaki görüntüyü gördüğünüzü hissettiniz mi? Cevabınız evetse, sizi yazımıza alalım. Çünkü durugörü tam olarak bu demek! Durugörü kişide objektif veya sübjektif vizyonlar ya da imaj duyumları tarzında belirebiliyor. Durugörüye; hipnoz, doğal uyku, uyku-uyanıklık arası, izolman, vecd, trans gibi parapsikolojide “değişik şuur halleri” adı altında incelenen degajman hallerinde daha sık rastlanıyor. Durugörü, İngilizce “Clairvoyance” kelimesinden dilimize çevrilen bir tanım. Aslında en basit tanımıyla durugörü; duyu ötesi algı olarak açıklanabilir. Bu algı gerçekleşirken ise zaman ve mekan gibi faktörler devre dışı kalır. Durugörü yeteneği doğuştan gelebilir ya da sonradan geliştirilebilir. Durugörü, üçüncü göz olarak adlandırılan epifiz bezinde gerçekleşir. Durugörüye sahip olan kişi, bir duvarın arkasını görebilir, çok uzaktaki bir yerin görüntüsünü zihninde canlandırabilir ya da uzaktaki sesleri duyabilir. Durugörüye sahipseniz; renkler, görüntüler, vizyonlar, rüyalar ve semboller aracılığıyla sezgisel bilgiler alabilirsiniz. Bu “içsel görme” çoğu zaman çok incedir ve genellikle zihninizin gözünde gerçekleşir.