Türkiye Cenevre Grubuna Tam Üye Oldu

Türkiye Cenevre Grubuna Tam Üye Oldu
Türkiye, Birleşmiş Milletler zorunlu bütçesine yüzde 1 oranından fazla katkı yapan 'Cenevre Grubu' isimli ülkeler topluluğuna tam üye olarak kabul edildi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) zorunlu bütçesine yüzde 1 oranından fazla katkı yapan "Cenevre Grubu" isimli ülkeler topluluğuna tam üye olarak kabul edildi.

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenevre Grubu"nun, BM"nin etkin şekilde çalışması yönünde faaliyetlerde bulunan, idari ve mali konularda görüş birliği içinde olan ülkelerin katıldığı gayriresmi bir oluşum niteliği taşıdığı belirtildi.

 

Açıklamada, Türkiye"nin artan ekonomik gücü ve gelirine paralel olarak 2013-2015 döneminde BM bütçesine zorunlu katkı payının da yüzde 0,6’dan yüzde 1,3"e çıktığı ifade edilirken, Türkiye"nin BM bütçesine en fazla katkıda bulunan ülkeler sıralamasında 25. sıradan 16. sıraya yükseldiği kaydedildi.

 

Açıklamada, Türkiye"nin BM şemsiyesi altında gönüllülük esasına dayalı insani ve kalkınma yardımlarında son dönemde büyük oranda artış yaşandığı vurgulanırken, Türkiye"nin BM barışı koruma misyonlarına katkılarında da önemli artışlar kaydedilerek, bu alanda önde gelen ülkeler arasına girdiği bildirildi.

 

İstanbul"un bir BM merkezi haline getirilerek uluslararası gündeme yön veren şehirlerden biri yapılması hedefine yönelik son dönemde önemli ilerlemeler kaydedildiğine yer verilen açıklamada, "Ülkemizin Cenevre Grubu"na tam üye olarak kabul edilmesi, etkinliğine büyük önem atfettiğimiz BM teşkilatının çalışmalarına öteden beri sağlamakta olduğu kapsamlı ve nitelikli katkıların sonucunda sağlanan, memnuniyet verici bir gelişmedir" denildi.