‘Depremde hayatını kaybeden hekimleri anıyoruz’

“Geçtiğimiz iki yıl pandemi, bu yıl da deprem nedeniyle Tıp Bayramı’nı yine buruk şekilde kutluyoruz. Şubat ayının başından beri binlerce hekim depremin hemen ardından gönüllü veya görevli olarak deprem bölgesine koştu. En zorlu koşullarda; çadır hastanelerde, depremden zarar görmüş binalarda hayat kurtarıyorlar. Çok sayıda hekim de hayatını kaybetti. Hepsini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Özellikle salgın hastalık ve doğal afet gibi dönemlerde hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve diğer tüm sağlık meslek mensuplarının ne kadar kritik rol oynadığına yakından tanıklık ediyoruz.”

‘Afet ve salgın iş yükünü misliyle artırdı’

“Deprem, nüfus hareketliliğine; nüfus hareketliliği, deprem bölgesi dışındaki polikliniklerde daha fazla başvuruya; daha fazla başvuru da sağlık çalışanlarının genel iş yükünün artmasına yol açıyor. Hekim başına düşen hasta sayısında OECD ortalaması 341 iken, bu sayı Türkiye’de 500. Sağlık sisteminin yükü zaten büyük ölçüde hekimlerin üzerine yüklenmiş durumdaydı. Son üç yıldır yaşanan afet ve salgın hastalıkların bu yükü misliyle arttırdığı aşikâr. Nitekim Sağlık Bakanı deprem bölgesinde 17 binden fazla hekimin görev yaptığını açıkladı. İşte tam da bu nedenle ‘Giderlerse gitsinler’ zihniyetinin değişmesi gerekiyor. Hekimlerimize özellikle deprem bölgesindeki özverili çalışmaları için şükranlarımız sunuyoruz.”

‘İş-yaşam dengesi kurulmuş bir sistem için çalışıyoruz’

“DEVA Partisi olarak hekimlerimiz için gelişmiş ülkeler seviyesinde bir gelir düzeyinin sağlandığı, mesleki tatmin ile iş-yaşam dengesi iyi kurulmuş bir sistem kurmak için çalışıyoruz. Sağlıkta Atılım Eylem Planımızda bunu nasıl yapacağımızı detaylı olarak belirledik.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi