1. Talep: Talep, tüketicilerin belirli bir mal veya hizmeti belirli bir fiyatta ne kadar satın almak istediklerini ifade eder. Genellikle, bir malın fiyatı düştükçe, tüketicilerin o maldan daha fazla satın almak istemesi ve dolayısıyla talebin artması beklenir. Bunun tersi de doğrudur: bir malın fiyatı arttıkça, tüketiciler genellikle daha azını satın almak isterler ve talep düşer. Talep, tüketicilerin tercihlerine, gelirlerine ve diğer faktörlere de bağlıdır.

  2. Arz: Arz, üreticilerin belirli bir mal veya hizmeti belirli bir fiyatta ne kadar satmak istediklerini ifade eder. Genellikle, bir malın fiyatı arttıkça, üreticilerin o maldan daha fazla üretmek ve satmak istemesi ve dolayısıyla arzın artması beklenir. Bunun tersi de doğrudur: bir malın fiyatı düştükçe, üreticiler genellikle daha azını üretir ve satarlar ve arz düşer. Arz, üretim maliyetlerine, teknolojiye ve diğer faktörlere de bağlıdır.

    Arçelik, Siber Saldırı İddialarına Karşı Açıklama Yaptı: Kişisel Verilere Erişimle İlgili Zafiyet Yok Arçelik, Siber Saldırı İddialarına Karşı Açıklama Yaptı: Kişisel Verilere Erişimle İlgili Zafiyet Yok

Talep ve arz, bir malın piyasa fiyatını belirler. Eğer talep artarsa ve/veya arz azalırsa, fiyat genellikle artar. Eğer talep azalırsa ve/veya arz artarsa, fiyat genellikle düşer.

Talep ve arz ayrıca, bir ekonominin hangi malları ve ne kadar üreteceğini ve bu malların kimlere dağıtılacağını da belirler. Piyasa ekonomilerinde, bu kararlar genellikle bireysel tüketicilerin ve üreticilerin milyonlarca kararı sonucunda ortaya çıkar.

Bu prensipler, tüm mallar ve hizmetler için geçerlidir ve ekonomi biliminin temelini oluşturur. Ancak, gerçek dünyada, talep ve arzın nasıl çalıştığını etkileyen birçok karmaşıklık ve nüans vardır. Örneğin, bazı malların talebi fiyat artışlarına karşı duyarsız olabilir, veya bazı üreticiler fiyat düşüşlerine rağmen üretimlerini artırabilirler.