Borsa İstanbul Teknoloji Üretecek

Borsa İstanbul Teknoloji Üretecek
Borsa İstanbul, Boğaziçi Üniversite işbirliğiyle Türkiye'nin ilk tematik teknoparkını hayata geçirmeye hazırlandığı bildirildi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Turhan, yaptığı açıklamada, finansal hizmetler sektöründe teknolojinin giderek daha yoğun kullanılır hale geldiğini anlattı.

 

Sermaye piyasalarında işlemlerin hızlı ve güvenli gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Turhan, özellikle Türkiye gibi dışa açık bir ekonomide küresel piyasalarla entegrasyonun sağlanabilmesinin son derece önemli olduğuna işaret etti.

 

Enegrasyonu, hızı ve güvenliği mümkün kılacak yapının, ancak gelişmiş ve güçlü teknolojiyle sağlanabileceğini anlatan Turhan, "Borsa İstanbul olarak teknolojiye çok önem veriyoruz. Daha önce NASDAQ OMX ile stratejik ortaklık gerçekleştirmiştik. O teknolojiyi kendimize mal etmeye çalışıyoruz. Burada teknolojinin kullanıcısı değil, üreticisi haline gelmeye çalışıyoruz. Şirketin stratejisi böyle olunca finans teknolojileriyle uzmanlaşmış teknopark daha da önemli hale geliyor" dedi.

 

Turhan, böyle bir projeyi Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye"nin en saygın bilim kuruluşlarından, en yetkin akademik kadroya sahip üniversitelerinden biriyle gerçekleştiriyor olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

 

Bu işbirliğinin sektöre katkılarını değerlendiren Turhan, teknoloji geliştirme alanları olarak isimlendirilebilecek teknoparklara hükümetin çok ciddi teşvikler sağladığını belirtti.

 

Turhan, şöyle devam etti:

 

"Burada özellikle Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek, yeni teknolojiler üretilecek. Mevcut kullanılmakta olan teknolojilere iyileştirmeler yapılacak. Sermaye piyasalarında emirleri gönderenler, yatırımcılar, buna aracılık edenler, sermaye piyasası aracı ihraç edenler ve bütün bu işlemlerin gerçekleştiği platformlar olan borsalar; bu işlemlerin arkasından alışveriş sonrasında takas, mutabakat, saklama işlemleri ve risk yönetimi bunların hepsi çok kritik süreçler. İşte bunların güzel bir şekilde etkin ve güvenilir yapılabilmesi için teknoparkta üretilecek, iyileştirilecek teknolojiler hem sektöre bu konuda daha büyük imkanlar sağlayacak hem de ülkemizi teknoloji geliştirme konusunda daha ileri sıralara çıkaracak. Bu teknoparkın İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile ilgisi çok büyük olacak."

 

Borsa İstanbul"un üzerinde kurulu alanın 85 bin metrekare olduğunu, bunun içerisinde 10 bin metrekarelik alanın teknopark için tahsis edildiği ve bu alanın üzerine 16 bin metrekarelik inşaat gerçekleştirileceği bilgisini veren Turhan, teknoparkta teknoloji alanında Ar-Ge faaliyetleri olan girişimci şirketlerin, üretilen teknolojileri kendi şirketlerinde kullanacak finans kuruluşlarının, bunlara danışmanlık hizmeti verecek diğer paydaşların, Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi"nin akademik zenginliğiyle bir araya gelerek çok yüksek sinerji doğuracağını söyledi.

 

Şu anda inşa faaliyetlerin devam ettiğini, kısa bir süre içerisinde Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu"nu da oraya taşıyacaklarını belirten Turhan, daha önce açılışını yaptıkları Türkiye"nin en gelişmiş veri merkeziyle birlikte düşünüldüğünde İstanbul Finans Merkezi projesine ivme kazandıracak kümelenmenin ortaya çıkacağını vurguladı.

 

"1 yıldan kısa sürede tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak"

 

İbrahim Turhan, burada sadece bir teknoparkın kurulmadığını, bir değer zincirinin ve ekosistemin inşa edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

 

"Teknopark, bu ekosistemin çok önemli bir unsuru ve merkezinde yer alıyor. Takasbank"ın, Merkezi Kayıt Kuruluşu"nun, veri merkezinin ve Boğaziçi Üniversitesi ile daha önce gerçekleştirdiğimiz Finans Araştırmaları Merkezi"nin, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiğimiz Küresel İslami Finans Araştırmaları Merkezi"nin burada olması ve kasım ayında hayata geçecek olan yükselen girişimler ile yeni girişimlerin yatırımcılarla doğrudan buluşmasını mümkün kılacak Özel Pazarımız; bütün bunları birlikte düşündüğünüz zaman buradaki ekosistemin boyutları ortaya çıkıyor. Bunlar birbiri ardına hayata geçtikçe burada oluşacak güç, İstanbul"un zaten bölgesinde tescil edilmiş olan finans merkezi pozisyonunun küresel ölçekte de kabul edilmesine çok büyük katkı sağlayacaktır."

 

Finans Araştırmaları Merkezi"nin faaliyetlerine de değinen Turhan, Borsa İstanbul"un araştırmacıları ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ile dünyanın çeşitli yerlerinden davet edilen araştırmacıların bir arada özellikle finans piyasaları ve finans teknolojileriyle ilgili Ar-Ge faaliyetlerini eşanlı olarak bahsedilen teknoparkın yanı sıra bu araştırma merkezinde gerçekleştirileceğini söyledi. 

 

Turhan, şunları kaydetti:

 

"Burada müthiş bir bilgi birikimi ve know-how üretimi olacak. Özel Pazar diye bahsettiğim proje ise burada üretilen bilgi ve teknolojinin hayata geçirilmesini kolaylaştırılacak bir altyapı projesidir. Özel Pazar"ın dünyada bir kaç örneği var. Türkiye bu az örneklerden birisi olacak... Özellikle Türkiye"de yeni girişimler için finansman imkanları oldukça sınırlı. Burada daha önce hiçbir tecrübesi olmamış ve teminat gösterebileceği hiçbir varlığı olmasa bile sadece düşüncesi ve projesi iyi olan girişimciler; girişim sermayesi, özel sermaye ve melek yatırımcılarla bir araya gelecek. Finansman imkanlarını bu kanaldan sağlayacaklar ve muhteşem fikirler, yatırıma, istihdama ve üretime dönüşebilecek. Burada diğer bir çözüm ortağımız ABD"de Silikon Vadisi"nin de çözüm ortağı olan University of California Berkeley ile ekim ayında burada "Ortadoğu Girişimcilik Konferansını" gerçekleştireceğiz."

 

Bir taraftan teknopark inşaatı devam ederken diğer taraftan da teknoparkta yer alacak şirketlerle ilgili kayıtların yürütüleceğini belirten Turhan, açılış kurdelasının kesilmesiyle teknoparkın tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını ve bunun 1 yıldan kısa bir sürede gerçekleşeceğini söyledi.

 

Kolokasyon hizmeti

 

Borsa İstanbul"un kasım ayından itibaren kolokasyon hizmeti vereceğini belirten Turhan, teknolojinin gelişmesiyle finansal piyasalarda hızın çok daha önemli hale geldiğini anlattı.

 

Saniyelerin çok uzun zaman dilimi haline geldiğini ifade eden Turhan, şöyle devam etti:

 

"Artık mikro saniyeler, saniyenin milyonda biri kadar anlar işlemlerin gerçekleşmesi açısından önemli hale geldi. Emirlerin iletildiği fiber kablolarda ışık hızına yakın hızda veri akabiliyor. Saniyenin milyonda biri dediğimiz zaman 300 metrelik mesafeden bahsediyoruz. Dolayısıyla sizin borsanın ana makinesine emir gönderdiğiniz bilgisayar sunucusu rakibinizinkinden 300 metre daha yakınsa siz orada bir avantaj sağlıyorsunuz. Bu avantajlardan istifade etmek isteyen kuruluşlar bilgisayar sunucularını borsalara olabildiğince yakın yerlerde yerleştirmek istiyor. Biz güvenliği çok üst düzeyde sağlanmış veri merkezlerinde başka yatırım kuruluşlarının bilgisayar sunucularına kolokasyon hizmeti veriyoruz ki borsanın kalbine ve beynine hiçbir gecikme olmaksızın emirler gönderebilsin."

 

 

- "Teknopark, tersine beyin göçüne altyapı oluşturacak"

 

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ise bu projenin ilkleri bünyesinde barındırdığını ifade ederek, "Bu teknopark Türkiye"nin ilk tematik teknoparkı olacak.  Finans teknoparkı gibi dünyada bile çok az bilenen, başarılı uygulamalarının bile çok az olduğu çok yeni bir işbirliği ile yola çıkıyoruz.  Bu fikir karşılıklı konuşmalarda ve sohbetler esnasında oluştu" dedi.

 

Böyle bir teknopark oluşumunun çarpan etkileri olacağına işaret eden Barbarosoğlu, finans sektörünü destekleyen, o sektörde Ar-Ge"yi ve teknolojik çalışmaları destekleyen büyük sanayi firmaları, KOBİ"ler ve bu alanda çalışmak isteyen girişimci firmaların teknopark içinde bir araya getirilerek önemli bir sinerjik altyapı ve kümelenme yaratacağını ifade etti.

 

Barbarosoğlu, bu teknoparkın İstanbul"u uluslararası finans merkezi yapma hedefine katkı sağlayacak büyük bir adım ve misyon olduğunu vurguladı.

 

Teknopark inşaatının en kısa sürede tamamlanacağını ve öncelikle teknopark yönetici şirketini yüzde 50 yüzde 50 ortaklıkla kuracakları bilgisini veren Barbarosoğlu, o yönetici şirketin ilk olarak yerleşke içerisinde binayı inşa edeceğini söyledi.

 

Yerleşkenin tamamlanmasının ardından finans piyasalarının ilgili kurumların en önemli aktörlerin bu alanda yerleşmelerini sağlayacaklarını ve Türkiye"de bu konuda söz sahibi olan kuruluşların devreye gireceğini ifade eden Barbarosoğlu, "Daha sonra araştırma boyutu devreye girecek. Sadece Boğaziçi Üniversitesi"ne değil bütün araştırmacılarına açık olacak. Türkiye"de bu konuda çalışan bütün insan gücünü kucaklıyor olacağız. Mühendislik, yazılım, bilişim, bilgi teknolojileri, matematik, finans mühendisliği alanlarında çalışan ülkenin bütün yetkin beyin gücünü buraya almış olacağız. Bu modelin çok özgün olduğunu düşünüyorum. Finans teknoparkı, tersine beyin göçü ve yurt dışında istihdam edilen beyin göçünde ülkemizin de bu alana girmesi için çok önemli altyapı oluşturacaktır" diye konuştu.

 

Barbarosoğlu, bütün bu çabaların sonunda dünya çapında finansal enstrümanlar, karmaşık finansal ürünler ve hatta alternatif finansal sistemler için ürünler geliştireceklerine inandıklarını söyleyerek, bu projenin hayata geçirilmesinde başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve bakanlık çalışanları olmak üzere Borsa İstanbul Genel Müdürü İbrahim Turhan ve Borsa İstanbul çalışanlarına teşekkür etti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.