Bölgede aktif varlığımızı ve etkinliğimizi sürdürmek için ne yapmalıyız , nasıl kaynaşmalıyız ?

Tanıtılmaya, tanımaya, öğrenme, öğretmeye, gelip, gitmeye, kaynaşmaya devam ederek birliktelik sağlayabiliriz.

İsmail Gaspıralı Bey 'in bu sözüyle hareket etmeliyiz . " Dilde , alfabede , fikirde ve işte birlik" sözüyle sanırım.

Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri ile Türk devletler konseyi kurulmuş, güvenlik, ekonomik  ve diğer konularda anlaşmalar gerçekleşmiştir. Gelişmeler yavaşta gitse de bunlar olumlu gelişmelerdir.

Türk Dünyasında yaşamış ve insanlığa mal olmuş ulu kişiler, bunların bıraktığı izler , eserler yaşatılarak bu bilinç sağlanmalı ve korunmalıdır. Türkiye de ve o bölgede yaşayanlar arasında kültürel bir etkileşim ve paylaşım, kaynaşmayı sağlayacaktır.

Türkiye coğrafyasındaki değişik bölgelerimizden gelen kardeşlerimizin şiveleri bile zihinlerimize renk katmaktadır. Örnek : Ardahan , Erzurum , Iğdır  gibi..

Düşünün bu ülkelerin liderlerinin bir arada olması, aydınların, kültür adamları , bilim adamları , sporcular , sinema ve tiyatrocular, bir araya gelmesi , birlik , beraberlik vermesi, düşmana korku , dosta güven verecektir.

Başta enerji olmak üzere alt yapı ve sanayi projeleri geliştirilerek  Dünya konjonktürde yer alması ve söz sahibi olması kaçınılmaz bir  güç ve kuvvet  doğuracaktır.

Avrasya'nın genç  nesilleri Türkiye'de eğitilerek önemli görevlere katkı sunacaktır.

Ayrıca  sınır bölgelerinde güvenlik koridoru kurulması  hem terörün önüne geçecektir , hem de kaçakçılığı önleyecektir .

Eğer bu kardeşlerimize  din bağlamında girilirse onları da tarikat , cemaat tekke ve zaviye  kapanına sokar, Talibanvari durumuna getiririz. Türkçe ve Türk idealleri ile olmalıdır. Tabi ki, onlarda Müslüman ülke. Aşırıya kaçmak , rahmetli Türkeş'in dediği gibi ; " Arabistan’a ve İran'a yem yaparsınız" sözü dikkate alınmalıdır.

Saygı ve Sevgilerimle.

Kalın Sağlıkla.